Αυτόνομα συστήματα

ΓΕΝΙΚΑ

Ένα κτίριο μπορεί να καλύψει μερικώς ή πλήρως τις ενεργειακές του ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας μία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση. Στην περίπτωση την οποία το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν είναι συνδεμένο με το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ, ονομάζεται αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε και μια ακόμη κατηγορία τα υβριδικά συστήματα στα οποία συνεισφέρουν ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και άλλες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας όπως η αιολική ή κάποια γεννήτρια πετρελαίου.

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα είναι μια μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από φωτοβολταϊκές γεννήτριες. Παραπέρα τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε αυτά που έχουν κάποια αποθηκευτική διάταξη ενέργειας (συνήθως μπαταρίες) και σε αυτά που είναι άμεσα συνδεδεμένα μόνο με τα φορτία που τροφοδοτούν χωρίς αποθηκευτική διάταξη (παράδειγμα: εξοχικό σπίτι με μια μικρή dc αντλία νερού συνδεδεμένη απ' ευθείας με ένα φωτοβολταϊκό πάνελ).

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΡΗ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
α) Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια
β) Οι συσσωρευτές (μπαταρίες)
γ) Ο ρυθμιστής φόρτισης
δ) Ο αντιστροφέας (inverter) DC/AC
ε) Ασφάλειες, διακόπτες, πίνακες, όργανα μέτρησης κλπ.

Το κύκλωμα DC (συνεχούς) συνήθως έχει τάση λειτουργίας 12, 24 ή 48 V. Τα ολοκληρωμένα πακέτα αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων PHOS SOLutions περιέχουν όλα τα υλικά για την σωστή εγκατάσταση τους. Εγκαθίστανται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη. Έχουν ελάχιστη συντήρηση η οποία περιορίζεται κυρίως στους συσσωρευτές ανοιχτού τύπου. Σχεδιάστηκαν με σταθερά φωτοβολταϊκά στοιχεία. Λειτουργούν αυτόνομα και παρέχουν ηλεκτρικό ρεύμα σε κατοικίες χωρίς καμία αλλαγή στη ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Συνδέονται και με άλλες πηγές ενέργειας όπως ανεμογεννήτριες και γεννήτριες .

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αυτό που καταρχήν πρέπει να ξέρουμε είναι ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στον υπολογισμό και την κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος. Η κατανάλωση και η αυτονομία είναι οι δύο βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή των υλικών που χρειαζόμαστε για να καλύψουμε ακριβώς τις ανάγκες που έχουμε σε ενέργεια. Για τον σχεδιασμό ενός αυτόνομου συστήματος πρέπει να λάβουμε τις εξής παραμέτρους :

1. Να αποφεύγονται οι ενεργοβόρες συσκευές, οι οποίες αυξάνουν δραματικά το κόστος του συστήματος.
2. Την χειμερινή περίοδο έχουμε πτώση της παραγωγής στο 1/3. Άρα μία κατοικία την οποία χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι και την χειμερινή περίοδο τα Σαββατοκύριακα θα έχει διαφορετική ισχύ Φ/Β αν την ίδια κατοικία χρησιμοποιούμε όλη την χρονιά (μόνιμη κατοικία). Συνήθως όπου υπάρχει χρήση σε περιόδους με υψηλή νέφωση, και για να μην αυξηθεί το κόστος του συστήματος λόγο αύξησης της ισχύος των φ/β μετατρέπουμε το σύστημα σε υβριδικό με την χρήση γεννητριών.
3. Η τάση λειτουργίας του συστήματος προσδιορίζεται κυρίως από την ισχύ των Φ/Φ και την αυτονομία σε ενέργεια. Όσο μεγαλύτερα μεγέθη τόσο μεγαλύτερες τάσεις συνεχούς ρεύματος. Διαθέσιμες τάσεις είναι: 12V - 24V - 48V.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

1. Καταγραφή των συσκευών (φορτία) που θα υποστηρίξει το σύστημα.
2. Ορισμός του χρόνου λειτουργίας της κάθε συσκευής.
3. Επιλογή της περιόδου χρήσης (χειμώνα ή καλοκαίρι).
4. Επιλογή των ημερών αυτονομίας του συστήματος.

Δείτε τις οικονομικές προσφορές μας κι επιλέξτε "πακέτο" ανάλογα με την αισθητική και τις ανάγκες σας:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 6
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 7
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 8
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 9
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 11
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHOS SOLution 12