Προγράμματα για στέγες

Όσο περνάει ο καιρός γίνεται όλο και πιο φανερό για την πολιτεία ότι η ηλιακή ενέργεια αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την χώρα μας. Έτσι, με το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες», δίνονται ουσιαστικά κίνητρα σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις να μετατραπούν σε μικροπαραγωγούς ρεύματος και να χρηματοδοτούν με την παραγόμενη ενέργεια το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Αυτή την φορά μάλιστα χωρίς να υπάρχουν περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και χωρίς να φορολογούνται τα κέρδη από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας. Συν τοις άλλοις, η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα απλοποιήθηκε ακόμη περισσότερο, αφού δεν είναι απαραίτητη, πλέον, ούτε η άδεια εργασιών μικρής κλίμακας από την Πολεοδομία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ–ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑ

Τα προτεινόμενα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από τα παρακάτω βασικά μέρη :

1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ:

Προτείνουμε τρεις (3) εναλλακτικές λύσεις με πάνελ των εταιριών SUNTECH, SCHEUTEN και SOLAR WORLD. Όλοι οι τύποι πληρούν όλες τις προδιαγραφές και συνοδεύονται από πιστοποιητικά και εγγυήσεις.


2. ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (INVERTERS):

Χρησιμοποιούνται τριφασικοί αντιστροφείς ισχύος δικτύου, ισχύος 10 KWp, των εταιριών KOSTAL (PIKO 10.1) και STECA (STECAGRID 10000).3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:


Οι βάσεις στήριξης είναι αλουμινίου της εταιρίας ALUMIL SOLAR, τύπου AS106 ή 150C-10 πιστοποιημένες από την TUV HELLAS – TUV NORD.


4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ:

Ο τηλε-έλεγχος πραγματοποιείται τοπικά ασύρματα. Συγκεκριμένα καταγράφονται μέσω ειδικών αισθητήρων παράμετροι όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και άλλες παράμετροι και προβάλλονται είτε σε συσκευή εντός της κατοικίας. Τα δεδομένα μπορούν να προβληθούν και να επεξεργαστούν μέσω κατάλληλου λογισμικού στον υπολογιστή.

5. ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ:

Για τα καλώδια των συνεχών ρευμάτων (DC) χρησιμοποιείται ειδικό καλώδιο solar cable 6 mm². Όλοι οι αγωγοί και τα καλώδια ισχύος και σημάτων τοποθετούνται σε κατάλληλα προστατευτικά κανάλια.

6. ΓΕΙΩΣΗ & ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ:

Στην έξοδο του inverter, καθώς επίσης και σε όλα τα συστήματα ασθενών ρευμάτων, συνδέονται αντικεραυνικά στοιχεία (κρουστικοί απαγωγείς) προστασίας υπερτάσεων. Το Φ/Β σύστημα συνδέεται στην κεντρική γείωση του κτιρίου.

7. ΠΙΝΑΚΕΣ:

Οι καλωδιώσεις από την έξοδο του inverter θα καταλήγουν σε στεγανό κεντρικό πίνακα εξωτερικού τύπου κοντά στον μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Η ηλεκτρική εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό ΕΛΟΤ HD-384.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα όπως παρουσιάστηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ως εξής:


ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 10 KWp

Για τα γεωγραφικά και κλιματικά δεδομένα του νομού Χανίων, έχουν εκτιμηθεί οι αποδόσεις μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης ονομαστικής ισχύος 10 KWp, με νότιο προσανατολισμό και κλίση πλαισίων 25ο , χωρίς σκιάσεις. Η μέση μηνιαία ενεργειακή και κατ’ επέκταση οικονομική απόδοση φαίνεται στα παρακάτω διαγράμματα. Για ακριβή υπολογισμό των αποδόσεων πρέπει να γίνουν επιτόπιες μετρήσεις στην τοποθεσία της εγκατάστασης.

Δείτε αναλυτικά τις οικονομικές προσφορές μας κι επιλέξτε αυτήν που ταιριάζει στην αισθητική και στις ανάγκες σας:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 (UpSolar UP-M240P & PIKO 10.1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2 (S-Energy & PIKO 10.1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 (RENESOLA JC240M & PIKO 10.1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4 (SUNTECH STP245S & PIKO 10.1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5 (SOLAR WORLD SW235 & COSTAL PIKO 10.1)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6 (SILIKEN & PIKO 10.1)